Gerrit Lugt, van derElisabeth Woerden, van

Hendrik Lugt, van derSophie Ro(o)de, de

Gerhardus Antonius Lugt, van der

f a m i l y
Siblings:
Christina Louisa Lugt, van der
Anna Christina Lugt, van der
Gerrit Lugt, van der
Hendrik Lugt, van der
Catharina Magdalena Lugt, van der
Magdalena Lugt, van der
Elisabeth Lugt, van der
Wilhelmina Sophia Lugt, van der
Gerhardus Antonius Lugt, van der
 • Born: 19 Nov 1775, Amsterdam
 • Died: 20 Sept 1855, Amsterdam
 • Image gallery (8 images)

  pict160.jpg [139x193]
  LUGT (Ger. Ant. van der), geb. te Amsterdam, overleden, 28 Sept. 1855, bijna 80 jaar oud volbracht zijn hoogere studiŽn te Leuven, was in 1798 kapelaan in de Bullewijk (Ouderkerk aan den Amstel), daarna tot 1808 te Amsterdam in de Statie op de Boommarkt; pastoor te Stompwijk van Oct. 1808 tot 3 Maart 1811, te Amsterdam in de Statie op de Boommarkt, van 1811-1851, werd toen emeritus en vestigde zich metterwoon te Arnhem. Door den aartspriester van Banning wordt van der Lugt genoemd: devotus, zelosus, eruditus. Van 1813-1815 was hij provisor van het seminarie Warmond, van 1816-1853 lid van het gewaand kapittel van Haarlem. Bij de gevoerde onderhandelingen in 1829 met koning Willem I over het bezetten der openstaande belgische bisschopszetels, behoorde van der Lugt tot de vier. Te Amsterdam bouwde hij de tegenwoordige S. Catharina-kerk op het Singel. Zijn portret, op doek, hg. 0.95, br. 0.75 door A. de Lelie, hangt daar in de pastorie. zijn vader is Hendrik van der Lugt en zijn moeder is Sophie de Rode, zij was lutheraanse.

  In het begin van de 17e eeuw, om precies te zijn in 1645 ontstond een huiskerkje "de Lely" tussen de Boommarkt bij het Spui en de N.Z. Achterburgwal (Spuistraat), tegenwoordig NZ. Voorburgwal 338 waar nu een groot restaurant gevestigd is. Daar had pastoor Jacob Oly in de laatste jaren van zijn pastoraat de katholieken tezamen gebracht in een huis achter het Begijnhof, dat om zijn gevelsteen "De Lely" werd genoemd.

  Deze aan Sint Catharina gewijde kerk werd veel te klein en raakte in het begin der 19e eeuw zwaar in verval en de gedachte kwam op om op een andere plek een veel grotere en mooiere kerk te bouwen.

  De op 3 maart 1811 aangestelde Pastoor Gerardus Antonius van der Lugt vond een geschikte plaats in de naaste omgeving op het Singel bij het Koningsplein. Op deze plaats stond tot dat moment de voormalige Voetboogdoelen, die de laatste jaren voor vele doeleinden was gebruikt, ondermeer tot vergaderplaats voor de West-Indische Compagnie en laatstelijk tot kazerne was gebruikt.

  De Amsterdamse overheid maakte bezwaar tegen de plannen van de pastoor, maar door de bemiddeling van Koning Willem I en vele onderhandelingen gelukte het de pastoor het gebouw te kopen voor Fl 10.000,- in 5 jaarlijkse termijnen, onder beding dat na afbraak van het gebouw binnen 3 jaar er de kerk moest zijn verrezen.

  Op 23 juni 1817 werd de eerste spade in de grond gestoken, op 1 augustus 1817 werd de eerste paal geheid en op 23 september van dat jaar werd de eerste steen gelegd.

  De kerk "Geloof, Hoop en Liefde" was zeer waarschijnlijk ontworpen door Tieleman Franciscus Suijs (1783-1861) die later in 1823 de Ronde Lutherse kerk op het Singel na de brand herbouwde en ook de "Mozes en Aaronkerk" in 1835 op het Waterlooplein ontwierp, hoewel ook gedacht kan worden aan de bouwmeester Giudici die een grote vriend was van pastoor Van der Lugt en die in Warmond reeds een Seminarie had gebouwd. Op 9 februari 1820 werd de kerk met een plechtige dienst door de aartspriester J.J. Cramer ingewijd, waarbij veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren.

  Vanaf dat moment was de naam van de kerk "Kerk van Maria Hemelvaart, bijgenaamd Geloof, Hoop en Liefde". Vijf dagen na de inwijding reeds werden er 80 kinderen tot de Heilige Communie aangenomen.

  Op 15 januari 1821 werd het oude kerkje aan de Boommarkt geveild en bracht nog Fl 5230,- op.

  Zie: Bijdr. v. Haarlem, dl. XXXI, 203-204, XXXVIII, 242, XL, 374, XLI, 330, XLIII, 460; L. Stolk, De S. Catharina-kerk, 8-14; Bissch. Oud-Archief te Haarlem. van der Loos

  GA van der Lugt, in 1775 geboren te Amsterdam, in 1798 te ouderkerk, naderhand kapelaan bij ten Hulscher in de kerk aan de
  boommarkt te Amsterdam, waar hij in 1811 als opvolger van ten Hulscher als pastoor terugkeerde tot 1851.
  Hij overleed in 1855 (Zie B.B.H., registers). Zijn moeder heette Sophie de Rode en was Lutheraanse.

  Detail resultaat: (Overledene)

  Bron Burgerlijke stand - Overlijden
  Archieflocatie Gelders Archief
  Algemeen Toegangnr: 0207
  Inventarisnr: 391
  Gemeente: Arnhem
  Soort akte: overlijden
  Aktenummer: 520
  Aangiftedatum: 10-10-1855
  Overledene Gerhardus Antonius van der Lugt
  Geslacht: M
  Overlijdensdatum: 20-09-1855
  Overlijdensplaats: Amsterdam
  Vader Hendrik van der Lugt
  Moeder Sophie de Rode
  Partner
  Nadere informatie elders overleden; ; dooppl: Amsterdam; oud 79 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2