Theodorus Lee, van derAntonetta Boxtel, van

Johannes Lee, van derHermina Wilms

Wilhelmus Lee, van der

f a m i l y
Children with:
Antonetta Johanna Lee, van der

Siblings:
Antonius Lee, van der
Theodoor (Theodorus) Lee, van der
Cornelis Hendrikus Lee, van der
Hermina Catharina van der
Maria Elisabeth Lee, van der
Johannes Lambertus Lee, van der
Wilhelmina Hubertha Lee, van der
Theodorus Lee, van der
Theodora Lee, van der
Martinus Cornelis Lee, van der
Petrus Johannes Lee, van der

Children:
Hermina Johanna Theresia Lee, van der
Joannes Henricus Antonius (Johan) Lee, van der
Hendrik Lee, van der
Johanna Hermina Theresia (Annie) Lee, van der
Marikus Christiana Antonius Lee, van der
Levenloos kind (Zou bij leven Janny genoemd worden) Lee, van der
Wilhelmus Lee, van der
 • Born: 13 Dec 1896, Herpen
 • Married 19 Aug 1931, Den Haag, to Antonetta Johanna Lee, van der
 • Died: 06 Sep 1957, 's-Hertogenbosch
 • Occupation: Grondwerker, Klompenmaker
 • Image gallery (15 images)

  pict23.jpg [134x193] Wilhelmus van der Lee
  Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Geboorte
  Bron: boek, Deel: 3677, Periode: 1896, Herpen, archieftoegang 50, inventarisnummer 3677, 14 december 1896, Geboorteregister Herpen 1896, aktenummer 48

  Wilhelmus van der Lee is geboren 13-12-1896 te Herpen, op 14 december wordt hij bij de burgerlijke stand
  ingeschreven in de gemeente Herpen door Johannes van der Lee (Vader) 36 jaar en kleermaker te Herpen.
  Wilhelmus is rond 9:00 geboren in het huis staande aan de Kom A nummer 24. Getuigen zijn Antonius Peters 62 jaar, landbouwer te Herpen en Adrianus van den Tillaart 53 jaar, linnenwever te Herpen.

  We schrijven 29-11-1915 als Wilhelmus (net geen 19) zich vestigt aan de paradijslaan 16 te Eindhoven. Wilhelmus heeft daar een kamer gehuurd in een pand waar meerdere mensen een
  kamer huurden. Ook Dhr. A. Gruijthuijsen, werkzaam voor de sigarenmaker Suetens heeft daar een kamer toegewezen gekregen. In die tijd was Eindhoven vele sigarenmakers rijk. Nadat in 1848 de sigaar werd geïntroduceerd nam het aantal arbeiders in deze bedrijfstak sterk toe. Het tabaksgebruik groeide in deze jaren aanzienlijk, waarbij men overstapte van snuiftabak en pijptabak naar de sigaar. Vooral in de jaren tussen 1890 en 1910 breidde de sigarenindustrie zich sterk uit, waarna consolidatie plaatsvond in enkele grote bedrijven.

  Wilhelmus van der Lee, op dat moment voerman van beroep, woont 3 jaar en 2 maanden aan de Paradijslaan 16 te Eindhoven wanneer hij wordt hij betrapt op diefstal van 1135 sigaren welke hij
  ontvreemd uit de kamer van A. Gruijthuijsen gelegen in hetzelfde pand aan de Paradijslaan te Eindhoven. Wilhelmus verschaft zichzelf toegang tot de kamer van A. Gruijthuijsen, door met een valse sleutel het hangslot van de kamerdeur te openen. Hierna gaat hij de kamer binnen en pakt de sigaren, stopt ze in een zak en gaat weg. Wilhelmus verbergt de zak met sigaren achter de woning van Gerardus Mansvelders gelegen aan de Luciferstraat te Eindhoven. Deze zou vervolgens de zak met sigaren bij hem op zolder verbergen. J. van de Leij vind op zolder in het huis van Gerardus Mansvelders
  de zak met sigaren, neemt deze in beslag en toont deze aan A. Gruijthuijsen, deze wist maar al te goed dat er geen rook is zonder sigaar.

  Ter terechtzitting d.d. 6 maart 1919
  A. Gruijthuijsen is werkzaam voor sigarenmaker Suetens en heeft zodoende een kamer in het pand gelegen aan de paradijslaan. A. Gruijthuijsen getuigd dat de sigaren in zijn kamer aanwezig waren maar dat die op de ochtend van 30 Januari 1919 ineens verdwenen bleken te zijn. Ook bevestigd hij dat de sigaren het eigendom waren van sigarenmaker Suetens en dat getuige J. van der Leij hem later de zak met sigaren heeft getoond en dat de sigaren geheel soortgelijk waren aan de sigaren van Suetens. Sigarenmaker Suetens getuigd dat hij A. Gruijthuijsen als sigarenmaker in dienst heeft en voor hem een kamer had gehuurd in de Paradijslaan te Eindhoven. Ook getuigd hij dat hij geen toestemming had gegeven voor het wegnemen van de sigaren uit de kamer van A. Gruijthuijsen. De verklaringen van beide getuigen en de bekentenis van Wilhelmus van der Lee staan in verband met elkaar waardoor wettig en overtuigend is bewezen dat Wilhelmus wederrechtelijk de sigaren uit de kamer van A. Gruijthuijsen had ontvreemd. Dit misdrijf wordt daarom ook strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van 9 maanden met aftrek van voorarrest wegens diefstal. Wilhelmus is nu dus echt de sigaar. De eis was 1 jaar en 6 maanden.

  Gerardus Mansvelders is werkzaam als suppoost bij de Chicago Bioscoop, is geboren en getogen in Eindhoven waar hij nog steeds woont. Mansvelders blijkt behulpzaam te zijn geweest bij de ontvreemding van de welriekende sigaartjes door Wilhelmus de valse sleutel te verschaffen met het doel de kamer van A. Gruijthuijsen te openen en de sigaren weg te nemen. De rechter oordeelt dat Mansvelders uit geldbejag heeft besloten de sleutel te overhandigen, de sigaren weg te laten nemen en deze te laten verstoppen achter zijn huis aan de Luciferstraat te Eindhoven. De rechter oordeelt ook dat Mansvelders met Wilhelmus had gesproken over het wegnemen van de sigaren, dat Mansvelders deze zou verbergen en dat wilhelmus en Mansvelders de opbrengst van de sigaren met elkaar zouden delen. Mansvelders wordt vrijgesproken van diefstal en krijgt 1 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest wegens heling.Het Eindhovens Dagblad krijgt lucht van de diefstal en publiceerd op 14 maart 1919 een krantenartikel over de diefstal, met dit verschil, dat ze berichtte over 100 sigaren in plaats van 1135, telfoutje waarschijnlijk ;-)

  Het vonnis
  Op 20 Februari 1919 worden Wilhelmus van der Lee en Gerardus Mansvelders gedagvaard. 6 Maart 1919 volgt de terechtzitting en op 13 Maart 1919 de uitspraak. Wilhelmus krijgt 9 maanden met aftrek wegens diefstal en Gerardus krijgt 1 jaar met aftrek wegens heling. Beiden komen in de RWI (Rijkswerkinrichting) in Veenhuizen terecht. Wilhelmus zit hier vanaf 05-04-1919, leert tijdens zijn detentie het klompenmakersvak en besluit na zijn detentie dit vak meteen uit te baten. Op 31 Oktober 1919 wordt Wilhelmus weer in vrijheid gesteld.

  Bij een registratie in de gemeente Herpen d.d. 15-12-1919 wordt voor het eerst geregistreerd dat Wilhelmus Klompenmaker van beroep is. Zo krijgt Wilhelmus dan toch nog een sigaar uit eigen zak.

  De detentie
  Veenhuizen was een RijksWerkInrichting (RWI). Uitgangspunt was dat Veenhuizen zichzelf zou moeten kunnen onderhouden. Het was dus niet zo gek dat Wilhelmus de kans kreeg om tijdens zijn detentie het klompenmakersvak te leren. In de RWI zaten namelijk ook verpleegden, werd een verpleegde opgenomen dan kreeg deze de eerste benodigdheden door het gesticht uitgereikt. Hieronder vielen een stel pilopakken, borstrokken, klompen, halsdoeken, een pet, een koffieketel en een blikken eetschaal. Eenmaal per week hadden de verpleegden recht op een voorraadje closetpapier, dat eerst in creolinewater werd gedrenkt om te voorkomen dat ze er sigaretten van konden draaien. Aangezien Veenhuizen zichzelf moest onderhouden moest er dus ook een klompenmaker zijn om de verpleegden van klompen te kunnen voorzien, zo waren er ook ramenlappers, tuinmannen enzovoorts. Buiten de gevangenis werden er gevangenen ingezet om de dorpsbewoners een helpende hand te reiken. Natuurlijk moest je daar wel voor in aanmerking komen en niet vluchtgevaarlijk zijn. Mariët Meester beschrijft dit mooi in haar boek “Koloniekak, Leven in een gevangenisdorp”. ISBN 9 789065 091901 In de tijd dat Wilhelmus gedetineerd was in Veenhuizen was er nog geen riolering of waterleiding, elke gevangene had een emmer voor zijn eigen faecaliën. Deze werden doorgaans weer door de verpleegden geleegd. De gevangenen sliepen op een grote slaapzaal in een eigen hangmat. De hangmatten zijn later vervangen met ijzeren kooien waarin een bedje stond.

  Na zijn detentie
  Op 15-12-1920, ruim een jaar na zijn detentie, laat Wilhelmus zich wederom bij zijn ouders in Herpen inschrijven. Nu wordt voor het eerst geregistreerd dat Wilhelmus (RK) Klompenmaker van beroep is. Zo krijgt Wilhelmus dan toch nog een sigaar uit eigen zak. Waar Wilhelmus tussen 31-10-1919 en 15-12-1920 verbleven is moet nog onderzocht worden. 10-04-1931 heeft Wilhelmus een huis aan de Kerkhoflaan 58 betrokken. Op nr 62 baatte Wilhelmus het klompenmakersvak en de tabakshandel uit. 19 Augustus 1931 huwt hij Antonetta Johanna van der Lee geboren op 26-08-1904 te ’s-Hertogenbosch. (een volle nicht van Wilhelmus) 30-10-1939 is Wilhelmus met gezin naar de Lijnderdijk 44 verhuisd. (praktsich om de hoek) hier heeft hij gewoond tot oktober 1940

  Volgens een reeds overleden familielid zou Wilhelmus tijdens zijn detentie het klompenmakersvak hebben geleerd, welke hij later heeft uitgebaat.

  Gebeurtenissen:
  14-12-1896 Wordt Wilhelmus ingeschreven bij de Burgelijke Stand te Herpen
  29-03-1906 Vertrekt Wilhelmus van Herpen naar Huisseling Wijk B Nr 29
  14-07-1911 Vertrekt Wilhelmus van Huisseling naar Neerbosch
  23-10-1912 Vertrekt Wilhelmus vanuit Neerbosch naar Ubbergen bij Nijmegen
  29-11-1915 Wilhelmus (net geen 19) vestigd zich in Eindhoven aan de Paradijslaan no 16
  29-01-1919 Steelt Wilhelmus 1135 Sigaren uit een gebouw aan de Paradijslaan te Eindhoven en verstopt deze achter een woning aan de Luciferstraat te Eindhoven.
  20-02-1919 Wilhelmus wordt gedagvaard voor het stelen van 1135 sigaren uit een gebouw aan de Paradijslaan te Eindhoven en voor het verstoppen van de sigaren achter het huis van Grardus Mansvelders aan de luciferstraat te Eindhoven ;-)
  06-03-1919 Staat Wilhelmus terecht voor diefstal van 1135 sigaren
  13-03-1919 Wordt vonnis geveld en wordt Wilhelmus veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.
  00-00-1929 Opnieuw een registratie te Eindhoven
  10-04-1931 Vestigd Wilhelmus zich in Haarlemmermeer aan de Kerkhoflaan 58 te Haarlemmermeer

  Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Huwelijk
  Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventarisnummer 1048, 19-08-1931, Huwelijksakten Den Haag, aktenummer B1154

  19-08-1931 Wilhelmus treedt in het huwelijk met zijn nicht Antonetta Johanna van der Lee geboren 26-08-1904
  30-05-1933 Zoon Joannes Hendrikus Anthonius geboren
  05-12-1934 Zoon Hendrikus Joannes Anthonius geboren
  19-12-1936 Dochter Johanna Hermina Theresia geboren
  31-05-1938 Dochter Hermina Johanna Theresia geboren
  30-10-1939 Verhuisd Wilhelmus met gezin naar de Lijnderdijk 44 te Haarlemmermeer
  11-10-1940 Vertrekt Wilhelmus met gezin naar de Kromstraat 7 te Oss
  23-06-1941 Verhuisd Wilhelmus met gezin naar de Ridderstraat 85 te Oss
  11-09-1941 Wordt het persoonsbewijs met nummer PB6628 uitgereikt
  24-09-1942 Zoon Marikus Christiana Anthonius geboren
  10-12-1942 Zoon Marikus Christiana Anthonius overleden
  15-10-1946 Wilhelmus krijgt een levenloos kind
  05-06-1951 Verhuisd Wilhelmus met gezin naar de Pastoor Bloemstraat 35 te Oss
  05-06-1952 Verhuisd Wilhelmus met gezin naar de Heschepad 56 te Oss
  03-08-1957 Huwt zoon Joannes Hendrikus Anthonius met C van Donselaar
  06-09-1957 Komt WIlhelmus te 's-Hertogenbosch te overlijden.

  Voor gerechtelijke uitspraak Zie: http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&miadt=235&mizig=20&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=jaar%7Cdesc&mif1=%27s-Hertogenbosch&mizk_alle=wilhelmus%20van%20der%20lee

  Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden
  Deel: 3837, Periode: 1957, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 1298, inventarisnummer 3837, 6 september 1957, Overlijdensregister 's-Hertogenbosch 1957, aktenummer 566


 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2