Wilhelmus (Willem) Lee, van derPetronella Summeren, van

Theodorus Lee, van derAntonetta Boxtel, van

Gerardus Lee, van der

f a m i l y
Siblings:
Johannes Lee, van der
Maria Lee, van der
Maria Lee, van der
Willem Lee, van der
Joanna Lee, van der
Henricus (Driek) Lee, van der
Cornelis Lee, van der
Petrus Lee, van der
Gerardus Lee, van der
 • Born: 16 May 1867, Herpen
 • Married 10 Apr 1896, Herpen, to Elisabeth Suppers
 • Died: 27 May 1941, Eindhoven
 • Image gallery (4 images)

  Rol No 7643 Parket no 444 Terechtzitting van 7 Mei1885
  Gerardus wordt veroordeelt voor zware mishandeling door messteken en krijgt een straf van 45 dagen cel en een geldboete van 8 gulden subsidiair een dag cel

  Rol No 11078 (Slecht leesbaar) Parket no 2587 Terechtzitting van 26 januari1888
  Gerardus wordt er van beschuldigd met een vrouw in de sloot te zijn gevallen haar schaamte te ontbloten zeggende "Naaien moet ik je".
  Gerardus wordt veroordeelt voor poging tot verkrachting tot een celstraf van 6 maanden en subsidiair in de kosten voor ten langste een dag cel
  Kosten fl. 15,09

  Rol no 13456 Parket no 1468 Terechtzitting 15 oktober 1889
  Gerardus wordt ervan beschuldigd twee dienstdoende ambtenaren bij de uitoefening van hun dienst lelijk te hebben toegsproken met de woorden, "Jullie kunnen beiden verrekken, lelijke sodemieters". Er wordt een straf gevraagd van 10 dagen cel en in de kosten, zoo nodig invorderbaar bij lijfsdwang, den tijd van 6 maanden niet te bovcen gaande.
  Beklaagde wordt bij verstek veroordeelt tot 8 dagen cel mitsgaders tot betaling der kosten, zoo nodig invorderbaar bij lijfsdwang den tijd van een dag niet te boven gaande.

  Rol no 13601 Parket no 1721 Terechtzitting 12 november 1889
  Beklaagd van in den nacht van 1 op 2 september 1889 te Herpen, Peter Johannes de Ras en Gerardus de Ras te hebben mishandeld door hen opzettelijk te slaan.
  Gerardus wordt veroordeelt voor mishandeling tot een celstraf van 1 maand cel en subsidiair in de kosten voor ten langste 3 dagen cel
  Kosten fl. 12,43

  Rol no 15122 Parket no 1878 Terechtzitting 18 november 1890
  Beklaagd van, op den 25 september 1890 des n m omstreeks 1,5 uur (Waarschijnlijk half twee) te Herpen op den openbare weg den rijksveldwachter Martinus Prince, die aldaar surveilleerde en aan Hubert Wehrens brigadier der Koninklijke Marechaussee en Louis Leeuwenhout Koninklijke Marechaussee die een kennelijk dronken persoon hadden aangehouden, bijstand verleende, opzettelijk een stomp tegen de borst te hebben gegeven. 2 eenige daar aanwezige personen tot het plegen van een strafbaar feit te hebben opgeruid door luide te roepen, "vooruit jongens, pakt aan, snijd de boel kapot", terwijl hijzelf in zijne broekzakken voelde, als wilde hij een mes te voorschijn halen, klaarblijkelijk met het doel om die personen aan te zetten om den aangehouden beschonkene te bevrijden.
  Gerardus wordt bij vonnis van de rechtbank veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf, ter zake van wederspanningheid en opruien in het openbaar tot een strafbaar feit
  Straf: 1 maand cel en in de kosten, invorderbaar bij lijfsdwang voor ten langste 1 dag. Kosten fl. 9,46

  Rol no 1265 Parket no 424 Terechtzitting 26 april 1892
  Beklaagd ter zake dat hij in den namiddag van 2 maart 1892 omstreeks half drie ure, onder de gemeente Herpen, op den openbare weg tusschen den Herpenschen molen en het gehucht Overlangel de ongehuwde Petronella van den Berg door deze opzettelijk gewelddadig vast te grijpen en ter neder te werpen zoodat zij op den rug kwam te liggen, door na haar onderlijf ontbloot zijne broek geopend en zijne mannelijkheid voor den dag gehaald te hebben, op haar te gaan liggen, hare benen met geweld van elkander te trekken en haar hoewel zij zich met alle kracht verzette, vast en tegen den grond gedrukt te houden en toen zij luide om hulp riep de keel dicht te knijpen en door haar herhaaldeijk de bedreigende woorden, äls je niet zwijgt dan steek ik je kapot", toe te voegen, heeft gedwongen te dulden dat hij haar ontuchtig aan hare geslachtsdeelen betastte en vleeschelijke gemeenschap met haar had.
  Er wordt een gevangenisstraf gevraagd van 6 jaar en in de kosten, zoo nodig invorderbaar bij lijfsdwang, den tijd van 180 dagen niet te boven gaande, met bevel dat beklaagde zal worden gevangen gehouden.
  Straf: 3 jaar gevangenisstraf en in de kosten, invorderbaar bij lijfsdwang voor ten langste 1 dag. Kosten fl. 55,81

  Rol no 7643 Parket no 32 Terechtzitting 11 februari 1896
  Beklaagd van op 16 december 1895 te Herpen Hendrik Kersten te hebben mishandeld door hem moedwillig een slag toe te brengen ten gevolage waarvan hij op den grond is gevallen.
  Er wordt een gevangenisstraf van twee maanden gevraagd en in de kosten, zoo nodig invorderbaar bij lijfsdwang, den tijd van 8 dagen niet te boven gaande.
  Gerardus wordt in deze zaak vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs

  Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk
  Bron: boek, Deel: 3689, Periode: 1896, Herpen, archieftoegang 50, inventarisnummer 3689, 10 april 1896, Huwelijksregister Herpen 1896, aktenummer 3

  Vader van de bruid
  Peter Suppers

  Moeder van de bruid
  Maria van den Hoogen

  Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Geboorte
  Bron: boek, Deel: 3676, Periode: 1867, Herpen, archieftoegang 50, inventaris­nummer 3676, 16 mei 1867, Geboorteregister Herpen 1867, aktenummer 23

  Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk
  Bron: boek, Deel: 3689, Periode: 1896, Herpen, archieftoegang 50, inventaris­nummer 3689, 10 april 1896, Huwelijksregister Herpen 1896, aktenummer 3

  Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden
  Bron: boek, Deel: 179, Periode: 1941, Eindhoven, archieftoegang 405, inventarisnummer 179, 1941, Overlijdensregister Eindhoven 1941, aktenummer 530

  Relatie
  Elisabeth Suppers

 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2